torsdag 20 april 2017

Axfood Q1


Axfood levererade idag resultatet för Q1 och de kom in precis enligt SME förväntningar.

Försäljningen under Q1 uppgick till 10,639 miljoner, förväntningarna låg på 10,623 miljoner.

Rörelseresultatet hamnade på 397 miljoner, förväntningarna var på 397 miljoner.

Rörelsemarginalen hamnade på 3.7% vilket också förväntades.

Jämfört med förra året så var Q1 resultatet bättre i fjol,  däremot var det skottår förra året plus att påsken var under Q1 förra året och iår under Q2, av den anledningen tycker jag rapporten var bra.

Enligt nya VD så Axfood plockar marknadsandelar under samtliga tre månader under första kvartalet.
Axfood står också bra rustade inför framtiden med förvärven av Matse holding (mat.se) och Eurocash Food Ab

Återköp av egna aktier kommer även göras under året.

Axfood är ca 7% av innehavet i gubbportföljen och jag planerar att fortsätta utöka i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar