fredag 8 mars 2019

Lite tankar om SobiKort om Sobi
Swedish Orphan Biovitrum är ett bioteknikföretag inriktade på sällsynta sjukdomar och man omfattar hela värdekedjan, dvs egen forskning, utveckling, tillverkning, leverans och distribution av patentskyddade läkemedel.
Mest känt är Sobi för sina produkter mot blödarsjukdom men efter sitt senaste förvärv även mot RS-virus.Ägare
Investor är största ägare och äger ca 40% av Sobi, Astra Zeneca är näst största ägare och äger  8,1%  av Sobi (åtminstone 12 månader framåt) vilket gör att om man inte vill äga Sobi direkt så kan man ändå få exponering mot dom via nått av bolagen ovan.

Sobi utgör 6% av Investors portfölj.


Lönsamhet
Sobi har en bruttomarginal på över 73% och senaste sju åren har man stadigt ökat bruttomarginalen från 50% till 73% för 2018.

Senaste fyra åren har Sobi gjort vinst efter några år av förlust. Rörelsemarginalen har ökat kraftigt under dessa år och ligger på 34% och lika med vinstmarginalen som idag ligger på 26%. 

Sobi har haft en kraftig lönsamhetsutveckling senaste tre åren och stor del av detta beror på sin Haemophilia produkter.
Nettokassa/Nettoskuld
Sobi har enligt bokslutet en nettokassa på 3 miljarder och man har senaste åren haft en stark nettokassa och inte behövt oroa sig för räntekostnader, men det man inte får missa är att i Q1 kommer man rapportera en nettoskuld på 6 miljarder då kostnaderna för förvärvet av Synagis inte är med i bokslutet.
Bolagets nettoskuld kommer ligga strax över 1x Ebita för 2019s prognos vilket bolaget är bekväma med och man kommer fokusera på att förvärva hellre än att snabbt betala av lånet.

Bolaget har med sig 3 miljarder i likvida medel in i 2019 att kunna göra ytterligare investeringar/förvärv då förvärvet av Synagis finansierades med lån. 


Framtidsutsikter 
Sobi är kända för sina försiktiga prognoser, som man sedan måste höja under året då man slår sina egna prognoser och när bokslutet presenteras så brukar prognoserna ligga i linje med konsensus, som man ändå slår. Det är lite så Sobi har jobbat under den tiden jag har varit aktieägare.
Inför 2019 har VD Guido Oelkers guidat på en intäktsökning med ca 40% (12,5 - 13 miljarder SEK) och Ebita runt 40-50% (5 - 5,3 miljarder). Jämför detta med estimaten hos Infront på 12,3 miljarder i intäkter och 5,2 miljarder i Ebita medans estimaten hos Fact Set ligger på 12,9 miljarder i intäkter och Ebita på 5,7 miljarder – på grund av lägre prognos på Ebita än förväntat handlades aktien ner ca 5% efter man levererat en, enligt mig, riktig kanonrapport.

Utsikter för 2018 högst upp är från Sobis bokslut 2017 och Utsikter och utfall är från bokslutet 2018

Ser man längre än ett år framåt så kommer självklart konkurrensen från framförallt Roche att slå mot Sobis tillväxt inom hemofili, där Elocta och Alprolix har varit dragloket senaste åren, nu när man köpt USA rättigheterna för Synagis och lanseringen av Gamifant i USA kommer att kunna tillföra framtida stabil intjäning samt att bolaget fortfarande ser stor potential för Elocta och Alprolix.


Varför jag tror Sobi kommer höja sin egna prognos under detta år också?
Sobis intäkter för 2018 landade på 9,1 miljarder och enligt egna prognosen kommer detta betyda 3,4 - 3,9 miljarder i ökade intäkter under 2019.

Notera att förvärvet av USA-rättigheterna för Synagis från Astra Zeneca kommer generera miljardintäkter (Astras intäkter för Synagis i USA var ca 3 miljarder under 2017 och 2,4 miljarder under 2018).

Även om intäkterna från Synagis skulle minska eller vara oförändrade och komma in på 2 – 2,4 miljarder, så betyder det att försäljningen på Sobis övriga produktportfölj endast kommer öka med 1,0 - 1,9 miljarder.

Om man räknar att intäkterna från deras Specialty Care ökar med 10% likt förra året så kommer Sobis Haemophilia del endast öka försäljningen med 0,7 - 1,6 miljarder, jämfört med 2,4 miljarder året innan.

Även om Roches med ett nytt förvärv av genterapi mot hemofili samt intåg i USA och Europa med Hemlibra som börjar ta marknadsandelar och hämmar Sobis tillväxt, som är den största kända risken i dagsläget, så är det ganska orimligt det sker över ett år, men jag förstår ändå bolaget, man vill leverera det man säger istället för att ha för höga mål som man inte klarar av och man kanske är försiktiga eftersom man inte vet vilken påverkan Roche kommer ha på Sobis försäljning. Dock så tror jag fortfarande man kommer höja prognoserna under året.


Mina egna prognoser 2019
Intäkter: 13,3 - 13,8 miljarder
Ebita: 5,5 - 5,7 miljarder
Det ger en Ebita marginal på ca 40% (39% 2018) och även om man flaggat för investeringar så bör man åtminstone bibehålla marginalerna.

Nu är jag bara en glad optimistisk amatör som bara gissar men jag har även tagit hänsyn till att man inte kommer höja prognosen lika mycket som förra året pga konkurrens och min prognos kommer säkert bli fel vilket innebär att jag kommer förlora en liten slant isåfall då kursen lär falla om man inte bolaget höjer under året och kommer in sämre än konsensus. 
Om jag har rätt och någon bank vill anställa mig så är kravet en fin grundlön, så jag klarar av den vardagliga driften, thats it.


Min investering i Sobi


Swedish Orphan Biovitrum var en av mina absolut första aktier jag köpte när jag började med aktier i juli 2016 och blev snabbt ett av mina största innehav vilket det förblev under en lång tid, det var även min första 100%are och aktien var upp över 200% innan den började gå ner och jag lyckades sälja av stora delar vid 175% uppgång, jag behöll 25 aktier och kursen gick ner till runt 200 kr och sen dess har kursen i princip gått sidledes där - efter mina försäljningar har Sobi endast utgjort en liten del av Gubbportföljen, men efter senaste rapporten när aktiekursen gick ner så köpte jag på mig fler aktier i omgångar under den dagen och har för avsikt att fortsätta öka upp innehavet igen.

Eftersom det finns kända risker, och alla ägare följer ivrigt hur Sobi ska hantera Roche i tredje ronden, och jag försöker ha en ganska tråkig och feg portfölj så kommer Sobis storlek i gubbportföljen hållas max runt 5% - idag utgör den runt 3%  så om det kommer lägen kommer jag fortsätta öka till min gräns på 5%.

Investor är mitt största innehav och eftersom jag redan får exponering mot Sobi den vägen och sen har jag dessutom två bolag på bevakningslistan inom samma bransch och om jag köper nått av dom bolagen vill jag inte ha för hög exponering mot läkemedelsbranschen.